Monthly Archives: december 2013

12. VAN FOUT TOT GOED

December 2013  

Dit is alweer het twaalfde en daarmee het laatste stukje van het jaar. U hebt in mijn stukjes wel gemerkt dat ik in het algemeen beoog de aandacht te vestigen op woorden of uitdrukkingen die in de krant of elders verkeerd zijn gebruikt, en wel vóórdat dergelijke fouten zó wijd en zijd verspreid zijn dat Van Dale zich verplicht voelt ze in zijn volgende druk op te nemen.
Zo las u in mei in nr.
5 dat ik probeer “handelwijze” van de ondergang te redden, nu steeds meer mensen ten onrechte “handelswijze” gaan zeggen en schrijven: “belang van de handel” is handelsbelang, maar “wijze van handelen” is handelwijze.
Ik heb er geen enkel probleem mee dat er nieuwe woorden komen, dat de betekenis soms verandert, en dat we ook meer buitenlandse woorden gaan gebruiken. We hebben immers te maken met een levende taal. Maar als een duidelijk fout woord een goed woord dreigt te  verdringen, moeten we proberen het goede woord te redden. Helaas is dat bij de meeste neerlandici niet gebruikelijk: zij nemen waar wat er wordt gezegd en geschreven, en laten het daarbij.
Ik ga graag door met mijn maandelijkse taalrubriek op mijn website. U zult wel eens een onderwerp aantreffen dat ook al in mijn boekje “Antrekoo en kipfilee” ter sprake is gekomen, maar ik blijf het accent leggen op recentelijk geconstateerde taalfouten. Regelmatig krijg ik vragen of suggesties van lezers, en ik reageer daar altijd graag op. “Borstsparende operaties” (zie nr. 11) was een goed voorbeeld van een stukje dat op suggestie van een lezer verscheen. U blijft welkom! 

 

Men vraagt mij wel eens of men zelf een abonnee mag aanbrengen. Zeker! Klik op Contact, vul de naam en het e-mailadres van de persoon in, en klik op Verzenden. Méér dan een mag natuurlijk ook!

Frans Lisman

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.