Monthly Archives: maart 2014

15. MOTIVERING OF MOTIVATIE?

Maart 2014

Dit zijn twee woorden die vaak door elkaar worden gehaald. Men gebruikt dan “motivatie” terwijl men “motivering” bedoelt, of omgekeerd. In augustus 2012 las ik in een krantenkop:  “Arbitragecommissie mist motivatie Vitesse om Büttner terug naar B-selectie te zetten.” Iets verder stond in de tekst van het artikel: “De commissie vindt de maatregel niet gemotiveerd.”
Het woord dat aan zowel motivering als motivatie ten grondslag ligt is motief. Dat is de grondreden, de beweegreden waarom je iets doet.
Motivatie slaat op mensen en betekent: de sterkte van het motief op een bepaald moment, een geprikkeldheid tot handelen die van binnenuit of door een bron van buiten komt. Dus: het gemotiveerd zijn, de gemotiveerdheid, de gedrevenheid van jezelf of anderen.
Motivering slaat op zaken en betekent: het motiveren, het geven van motieven, redenen, argumenten. Het is de verklaring achteraf voor een gemaakte keus of een geleverde prestatie. Zo dient een vonnis deugdelijk gemotiveerd te zijn, het dient een juridisch verantwoorde motivering te bevatten.
De woordenboeken maken geen duidelijk onderscheid tussen de twee begrippen, ze worden zelfs als synoniemen behandeld.
Ik heb een ezelsbruggetje verzonnen voor situaties waarin u twijfelt. Ga dan bij uzelf na of u gemotiveerdheid bedoelt. Zo ja, dan kiest u voor motivatie, zo nee dan is motivering het juiste woord. De bovengenoemde arbitragecommissie miste bij Vitesse dus niet de motivatie, maar de  motivering.

 

In mijn vorige stukje maakte ik een fout, waar ik door twee lezers op werd gewezen. Mijn excuses! In de voorlaatste zin schreef ik “Tenslotte” (per slot van rekening, uiteindelijk), in plaats van “Ten slotte” (tot slot). Als u toch nog nieuwsgierig bent hoe ik er in “Gelderse Koppen” van TV Gelderland op 22 februari afkwam: mijn stukje is door mijn onvolprezen websitemanager Martijn Rothuizen (www.studioeigenzin.nl) op mijn website gezet. Klik op het filmpje hieronder.

Frans Lisman

 

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.