Monthly Archives: april 2014

16. HOUT DE DIEF!

April 2014

Een van de meest gemaakte fouten bij het schrijven is dat men, als men moet kiezen uit d, t, of dt, een verkeerde keuze maakt. Dit kan gebeuren bij werkwoordsvormen en bij alle andere woorden waarin een t-klank voorkomt.
Het zou een stuk gemakkelijker zijn als we deze moeilijkheden voor eens en voor altijd zouden oplossen. Dat kan door een simpele regel te introduceren: schrijf een d als je een d hoort, en een t als je een t hoort. Bij een werkwoordsvorm die eindigt op een d of dt hoor je altijd een t, en dus schrijf je altijd een t: ik vermijt het, jij hebt dat gezegt, hij verbeelt zich wat. Maar als je een d hoort, verandert er niets: Kate kleedde de pop aan, Marcus voetbalde, beiden houden zij van lego. En hier volgen andere woordvormen: “zittent op het verkleurde kleetje in de batkamer antwoordde hij klappertandent dat het op de zesde breetegraat ook kout is.” Zoals altijd (altijt!) zal het in het begin even wennen zijn.
In kringen van neerlandici, bij de Taalunie, het Meertens Instituut, het Genootschap Onze Taal, en zeker bij de Radboud Universiteit, zal men dit voorstel ongetwijfeld met grote belangstelling bestuderen. Het past immers wel aardig bij twee desastreuze ontwikkelingen die door neerlandici zijn voorspeld en die zij passief lijken te accepteren. Ten eerste dat rond 2020 “hun zijn” en “hun hebben” goed Nederlands zullen zijn, en ten tweede dat over een eeuw het lidwoord “het” verdwenen is, zodat we dan over “de paard” en “de meisje” spreken.
U begrijpt mijn “simpele regel” inmiddels: het is vandaag 1 april. Ik hoop dat mijn regel u met afgrijzen heeft vervuld, en dat u mét mij blijft strijden tegen taalverloedering.

Dank voor de reacties op mijn TV-optreden. Vandaag maar weer eens een humoristisch stukje.
Frans Lisman

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.