Monthly Archives: juni 2014

18. OVERLÉGGEN EN ÓVERLEGGEN

Juni 2014

Twee geheel verschillende werkwoorden, waarvan het tweede helaas vaak verkeerd wordt gebruikt. Eerst de vervoeging en de betekenis.
Overléggen – overlégde – overlégd betekent: overlég plegen met een of meer anderen.

Óverleggen -
  legde óver – óvergelegd betekent: iets aan een ander overhandigen, bijvoor-beeld een bewijsstuk, een rapport, enz.
Bij een dagblad is de eindredacteur verantwoordelijk voor de koppen die er boven de artikelen  komen te staan. Meestal levert de redacteur zelf al de kop aan die hij boven zijn artikel wil hebben, maar de eindredacteur beslist. Het is altijd weer pijnlijk als we moeten constateren dat de desbetreffende eindredacteur een taalfout in de kop maakt. Het zijn immers altijd mensen die een langdurige ervaring als journalist/redacteur hebben opgedaan alvorens zij eindredacteur worden. Het komt ook voor dat de eindredacteur de fout in de kop overneemt uit de tekst van het artikel, zodat de lezer dezelfde fout twee keer moet lezen. In de Gelderlander van 25 september 2013 stond de volgende vette kop: “NEC overlegt cijfers uit handboek bekervoetbal”. Het valt u misschien niet direct op, maar het moet toch echt “legt cijfers over” zijn. Een maand later gebeurde het weer: “De ploeg overlegde het beste rapport van Europa”.
NRC Handelsblad doet niet voor de Gelderlander onder. Op 29 oktober 2013 las ik:
  “… zon-der een balans te overleggen” (dat moet zijn: over te leggen), en: “…dat Syrië een inventaris heeft overlegd” (dat moet zijn: overgelegd).
Als u eens twijfelt: vervoeg het werkwoord en kijk naar de onvoltooid verleden tijd of het scheidbaar is. Zo ja, dan móet u het scheiden. Dus: óverleggen – legdeóver (scheidbaar!) – óvergelegd,ik kom om iets aan je over te leggen”, en anderzijds:  overléggen – overlégde (niet scheidbaar!) – overlégd, “ik kom om iets met je te overleggen”. 

 

Misschien herinnert u u dat ik deze werkwoorden ook behandelde in mijn gesprek met Harm Edens op 22 februari jl. (zie onderaan stukje nr. 15).

 

Frans Lisman

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.