Monthly Archives: oktober 2014

22. STUITENDE BALLEN

Oktober 2014

Het tennisseizoen loopt weer af, op de televisie waren  prachtige partijen te zien op Roland Garros, Wimbledon, US Open, enz.  Het is me al eerder opgevallen dat  Nederlandse verslaggevers het bij tennis vaak hebben over stuiterende ballen: “…maar helaas, de bal stuiterde nét achter de achterlijn.”  Laten we eens kijken naar de werkwoorden stoten, stuiten en stuiteren.
– Stoten, stootte of stiet, gestoten. Dit heeft een letterlijke betekenis: in botsing brengen (ik stootte mijn voet) of in botsing komen (mijn voet stootte tegen een steen). Zich stoten betekent in botsing komen (letterlijk), maar ook zich ergeren (figuurlijk).  De verleden tijd stiet raakt in onbruik.
– Stuiten, stuitte, gestuit.  Dit kan vier betekenissen hebben: 1) tegenhouden: ik stuitte hem in zijn vaart; 2) tot stilstand komen, en wel letterlijk (het leger stuitte op een overmacht) of figuurlijk (ik stuitte op tegenwerking); 3) tegenstaan: stuitend gedrag, het stuit me tegen de borst; 4) met kracht tegen iets aankomen en terugspringen: de bal stuitte tegen de muur. En dus ook: de bal stuitte nét achter de achterlijn.
– Stuiteren, stuiterde, gestuiterd. Dit betekent knikkeren met stuiters, dat zijn grote knikkers. Ook: een paar maal snel achter elkaar terugspringen. Een tennisser die gaat serveren laat de bal vaak stuiteren alvorens hij die opgooit en slaat.
Samengevat: bij het serveren kan de bal stuiteren, maar op de plaats waar hij na een slag neerkomt, stuit hij.
Ik eindig met een zin uit een krantenartikel.
  De redacteur schreef, geheel correct: “De onderhandelaars stuitten regelmatig op de grenzen van de rechtsstaat.”  De eindredacteur plaatste echter de volgende kop boven het artikel: “Onderhandelaars stootten op grenzen rechtsstaat.”  Met hem had de redacteur toen nog wel een appeltje te schillen.

 

Frans Lisman

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.