Monthly Archives: januari 2015

25. HUN OF HEN?

Januari 2015

Vorige maand schreef ik in het stukje “Ultiem”: “dat interesseert hun minder”. Een lezer schreef me dat dat “ hen” had moeten zijn, en in mijn antwoord legde ik hem uit waarom “hun” de voorkeur heeft. Toen een paar dagen later een vriendin zei dat ze me op een fout had betrapt, begreep ik dat meer mensen dat gedacht zullen hebben. Deze smet moet dus maar snel van mijn blazoen.
Allereerst merk ik op dat we het over schrijftaal hebben, en niet over spreektaal. In de spreektaal is “hun hebben” zó algemeen verbreid, dat het geen enkele zin heeft te proberen daartegenin te gaan. In de schrijftaal is en blijft het echter fout, en het is maar te hopen dat de neerlandici van de Taalunie geen slappe knieën krijgen. Dan zou het immers ook in de schrijftaal tot de standaardtaal, het ABN,  gaan behoren.
Kennelijk hebben velen een afkeer van “hun”, ook al wordt  niet de eerste, maar de derde naamval van de derde persoon meervoud bedoeld. Want “hun” is de correcte tweede én derde naamval van “zij”, de derde persoon meervoud van het persoonlijk voornaamwoord “ik” (ik, jij/u, hij/zij/het, wij,  jullie/u, zij). De vier naamvallen van het meervoud “zij” zijn: 1e: zij (zij zijn), 2e: hun (hun boeken, bezittelijk voornaamwoord), 3e: hun (ik geef het hun, meewerkend voorwerp)  en 4e: hen (ik sla hen, lijdend voorwerp). De complicatie bij de derde naamval is, dat “hun” in “hen” verandert als er een voorzetsel aan voorafgaat. Dus: “ik geef het hun”, maar: “ik geef het aan hen.”   
Behalve bij het meewerkend voorwerp hoort de derde naamval ook bij het zogenaamd ondervindend voorwerp: het verbaast hun, het lukt hun, en… het interesseert hun.
Wij hebben vroeger op de lagere of  basisschool echt heel veel nuttige dingen geleerd……

 

Allen veel leesplezier toegewenst in het nieuwe jaar.

Frans Lisman

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.