Monthly Archives: februari 2016

38. VAAK GAAT HET GOED

Februari 2016

De lezer is van mij gewend dat ik vaak schrijf over fout taalgebruik, waarbij ik hoop dat de lezer die fouten zelf niet zal maken.
Zo schreef NRC Handelsblad op 9 mei 2012 in een vette kop: “Oekraïne last top Jalta af”.
Dat had “gelast” moeten zijn, want het werkwoord is niet aflassen, maar afgelasten. Op 31 december 2015 herhaalde NRC Handelsblad deze blunder. Bovenaan op blz. 1 stond: “Brussel last zijn vuurwerkshow af”. Dubbel erg, omdat de eindredacteur verantwoordelijk is voor de koppen boven de artikelen die door redacteuren zijn geschreven.
Toch laat ik vandaag een positief geluid horen, want het gaat vaak ook goed terwijl je brokken zou verwachten. Zo is in 2015 talloze malen naar aanleiding van de Charlie Hebdo-affaire in de kranten geschreven over gijzelaars (de gegijzelden) en gijzelnemers of gijzelhouders (degenen die de gijzeling hebben verricht). Zeer correct, want je zou verwachten dat een persoon die aangeduid wordt als een “-aar” een actieve rol vervult: moordenaar, luisteraar, wandelaar, enz. “Gijzelaar” is daarop een merkwaardige uitzondering.
Een goed signaal!

Frans Lisman

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.