Monthly Archives: mei 2016

41. BEWEGWIJZERING?

Mei 2016

Wat is taal toch heerlijk. Lang geleden, in 2002, heb ik eens een vier(!) centimeter dikke correspondentie gevoerd over de vraag of het bewegwijzering of wegbewijzering moet zijn.
Ik vat in dit stukje kort samen waarom ik vind dat bewegwijzering fout is.
Eerst geef ik een wat uitgebreide definitie van een wegwijzer. Dat is een paal langs een weg, voorzien van een bord dat wijst in een bepaalde richting (of: voorzien van meer borden wijzend in verschillende richtingen), met daarop aangegeven de afstand in kilometers naar een of meer doelen (steden, dorpen, kastelen, enz.).
Als we het hebben over bewegwijzering willen we dus weten hoe het op een bepaalde weg gesteld is met de wegwijzers, hoe die weg “bewegwijzerd” is. Omdat het om een combinatie gaat van enerzijds een weg en anderzijds de wegwijzers daarlangs, gaat het dus om de wegbewegwijzering.
De weg waarlangs de wegwijzers staan is het belangrijkst, dus als we in wegbewegwijzering één keer “weg” willen schrappen, is dat het tweede “weg”. Er resteert dan wegbewijzering, dat we al kennen in de begrippen autowegbewijzering en vluchtwegbewijzering. Ook in fietsroutes met routebewijzering en horloges met secondebewijzering zien we dat in samenstellingen met “wijzer” “be-“ zich pal voor “wijzer” nestelt.
Bovendien betekent “be-’’ altijd dat iets met iets anders wordt opgevuld, aangevuld, enz. Voorbeelden zijn: beplanting (van de tuin), bemesting (van de grond), bevuiling (van de straat), begroeiing (van de muur), enz. En dus ook: de bewijzering van de weg, oftewel de wegbewijzering.
Ik ben benieuwd of ik u heb kunnen overtuigen! De overheid in ieder geval niet, want in januari 2015 werd aangekondigd dat er in Nederland een nieuwe Nationale Bewegwijzeringsdienst komt.

 

Frans Lisman

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.