Monthly Archives: september 2016

45. COM(PRO)MITTEREN

September 2016

Veel van onze woorden hebben een Latijnse oorsprong en zijn via het Frans in onze taal beland. Als het een werkwoord betreft moet je de Latijnse vervoeging kennen om het goed te kunnen gebruiken. Zo schreef ik al eens over het foute woord corrumptief, dat in 2005 zelfs in Van Dale kwam. Het is corruptief, net als corruptie afgeleid van het werkwoord rumpo  rupi ruptum rumpere, breken, en in dit geval corrumpo, “samenbreken”. Ik heb Van Dale op de fout gewezen en gelukkig is deze in de uitgave van 2015 hersteld.

Evenzo bestaat het werkwoord mitto misi missum mittere, wat “zenden” betekent. U herkent ons woord missie. Samenstellingen zijn o.a. committere (commissie, gecommitteerde), promittere (promesse), permittere (permitteren, permissie), en compromittere (compromis).

Hier moeten we oppassen, want zich committeren (zich binden aan, zich verplichten tot) wordt nogal eens verward met zich compromitteren (zich aan blaam blootstellen, zijn eer/goede naam in gevaar brengen).

In januari 2011 zei de net benoemde leider van Groen Links, Jolande Sap, over de trainingsmissie naar Afghanistan: “Geen onderhandelingen, ons aan niets laten committeren”.

In november 2004 zei minister Remkes (Binnenlandse Zaken): ”Aan het regeerakkoord heb ik mij politiek–bestuurlijk gecompromitteerd en dat voer ik uit”.

U weet nu dat Sap zich wél, en dat Remkes zich niét correct uitdrukte.

 

 

Frans Lisman

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.