Monthly Archives: april 2017

52. VERSTIEREN

April 2017

Een werkwoord dat de laatste tien jaar in de schrijf- en spreektaal aan het opkomen is, is verstieren. In het Groene Boekje van 1954 ontbreekt het nog, evenals in de Van Dale van 1970. Maar in de Van Dale Hedendaags Nederlands van 1984 staat bij verstieren: in de war schoppen, met als verklaring: versjteren, bederven, verstoren. Evenzo staat daar bij versjteren: in de war schoppen, met als verwijzing verstieren, verstoren, bederven.
Van Dale geeft in zijn Groot Woordenboek (15e druk, 2015) als verklaring bij verstieren: het onvruchtbaar worden van koeien, en: versjteren. Bij versjteren geeft Van Dale: “het plezier of de goede afloop van iets verstoren of bederven: een feestje, de voorstelling versjteren; mijn dag is helemaal versjteerd.” Verwezen wordt daar naar het Jiddisch en naar het Duitse verstören.
In 2012 kwam ik verstieren in de zin van bederven twee keer in de pers tegen. De Engelsen mochten toen in juli even hopen op een Wimbledonzege van Andy Murray, “maar Federer verstierde de boel.” In september was te lezen: “Twee PVV-Kamerleden verstierden gisteren de presentatie van het PVV-verkiezingsprogramma. Zij maakten bekend uit de partij te stappen wegens dictatuur van Wilders.”
Het is in de taal dus heel goed mogelijk dat een nieuw woord ontstaat en in gebruik wordt genomen, hoewel daarvan al verschillende synoniemen bestaan.


Frans Lisman

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.