Monthly Archives: juli 2017

55. INTERVIEW

Juli 2017

In ons mondeling en schriftelijk taalgebruik wemelt het van woorden die we uit een buitenlandse taal hebben overgenomen. Die woorden dienen we correct te schrijven en uit te spreken voor zover we ze niet “vernederlandst” hebben. Dat is het geval als er een Neder-landse versie van zo’n woord is ontstaan, algemeen wordt gebruikt, en in de woordenboeken is opgenomen. Hiervan bestaan talrijke voorbeelden, en dit proces vindt in alle talen plaats.
In de kop staat een woord waarbij het is misgegaan: interview. Het is een Engels woord. In de Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English (A.S.Hornby, 1987) wordt de klemtoon gelegd op de eerste lettergreep, in-, en in de Oxford Dictionary of Word Histories (2004) wordt aangegeven dat het woord in 1498 afkomt van het Franse entrevue, dat het zelfstandig naamwoord is van ’s entrevoir, “see each other”.
In Van Dale (2015), het Prisma Vreemdewoordenboek (A.Kolsteren, 1965) en in Kramers Vreemdewoordentolk (1987) ligt de klemtoon dus terecht op de eerste lettergreep: ínterview.
Als we het op zijn Nederlands zouden uitspreken zouden we het laten rijmen op “nieuw” of “kiew”. Dat doet niemand, en dus spreken we het woord op zijn Engels uit en laten we het rijmen op “koe”.
Een belangrijk onderdeel van de uitspraak is de klemtoon, en als we voor de Engelse uitspraak kiezen dienen we dus ook de Engelse klemtoon te hanteren. Het is in het Nederlands dus ínterview en niet interviéw, wat algemeen gezegd wordt. Ook bij ínterviewen en ínterviewer blijft de klemtoon op de i liggen, zoals ook Van Dale aangeeft.

Frans Lisman
(franslisman@gmail.com)

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.