Monthly Archives: november 2017

59. WAAR OP DE FOTO?

 November 2017

Vele jaren geleden werkte ik bij een bedrijf waar de afdeling Public Relations veel aanzien genoot. Een van de PR-dames, laten we haar Mary Westbroek noemen, was er speciaal voor verantwoordelijk dat er goede foto’s werden gemaakt als er weer eens hoog bezoek langskwam. Mary zorgde er dan altijd voor, dat zij zelf óók op de foto kwam, maar niemand vond dat erg. Nu was er wel een bijzonderheid, Mary was namelijk ongelooflijk corpulent. Dat leidde tot een grapje dat in die tijd de ronde deed: “…van links naar rechts op de foto: Mary Westbroek”.
Ik kom hierop, omdat ik me er regelmatig over verbaas  hoe onduidelijk de onderschriften onder foto’s in kranten al jaren zijn. Ik zag eens in de krant een foto met van links naar rechts S, Z en C. Het onderschrift luidde: “Z (midden),  S (rechts) en C”. De volgende dag was er een correctie: “Gisteren vermeldden we dat S rechts op de foto staat, maar hij staat links.”
Bij een foto van leden van het Koninklijk Huis kan in het onderschrift niets fout gaan: iedereen herkent Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima, maar als de Koning op de foto tussen twee buitenlandse ministers staat, kan het gemakkelijk misgaan. Luidt het onderschrift dan: “…met links A en rechts B”, dan blijft onduidelijk of A links op de foto staat (en dus rechts van de Koning), of links van de Koning (en dus rechts op de foto). Ook al zou er staan: “…met links van hem A”, dan nóg blijft de onduidelijkheid.
Er zijn twee oplossingen. De eerste is: “Van links naar rechts op de foto: A, de Koning, en B”. De tweede luidt: “Op de foto de Koning, met aan zijn linkerhand  B en aan zijn rechterhand A.”
Als de fotograaf  langskomt is het voor de krantenredacteur dus oppassen geblazen.

 

Frans Lisman
(franslisman@gmail.com)

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.