61. VERANTWOORDELIJKHEID (1)

Januari 2018

Vandaag en volgende maand behandel ik de  uitdrukking “verantwoordelijkheid nemen”, waaraan echter enkele essentiële elementen ontbreken. Deze onvolledige uitdrukking wordt tegenwoordig door zóveel politici, wetenschappers en redacteuren gebruikt, dat hij onderdeel van onze taal is geworden. In dit stukje behandel ik een paar begrippen die met verantwoordelijkheid samenhangen, en de volgende keer concentreer ik mij op “verantwoordelijkheid nemen”.
Ieder volwassen mens is, tenzij hij handelingsonbevoegd is verklaard,  verantwoordelijk voor zijn handelen. Dat handelen kan zijn een doen of een nalaten. Die verantwoordelijkheid kan ertoe leiden dat hij ter verantwoording wordt geroepen, zich moet verantwoorden. Hij legt dan over zijn handelen verantwoording (ook wel rekenschap genoemd) af.
Als de rechter eraan te pas moet komen kan verantwoordelijkheid leiden tot aansprakelijkheid. De rechter bepaalt dan de strafmaat (als een strafbaar feit is gepleegd, aangebracht door het Openbaar Ministerie), of de schadevergoeding (bij een geschil tussen burgers onderling).
“De hoteldirectie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal”  is dus onzin. Als ik in een hotel ben bestolen stel ik de directie aansprakelijk, en vervolgens beslist de rechter of de directie aansprakelijk is.
Soms is niet duidelijk wie een bepaalde handeling heeft gepleegd en daarvoor dus verantwoordelijk is. Zo gebeurt het bij terreurdaden wel dat een organisatie de verantwoordelijkheid opeist en daarmee de verantwoordelijkheid op zich neemt voor daden die door onbekende mensen, soms in opdracht, zijn gepleegd.
Volgende keer dus meer over “verantwoordelijkheid nemen”.

 

Frans Lisman
(franslisman@gmail.com)

Antrekoo en kipfilee
Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.