66. ZICH IRRITEREN?

Juni 2018

“Je kunt je er aan blijven irriteren” was laatst in de krant te lezen. Dat zullen sommige lezers waarschijnlijk een irritante fout hebben gevonden. De meeste lezers zullen er echter geen aanstoot aan hebben genomen omdat zij denken dat ergeren en irriteren dezelfde betekenis hebben en dus synoniemen zijn.
Dat is ook inderdaad het geval. Beide werkwoorden betekenen aanstoot geven, tot ontstemming of verontwaardiging prikkelen, met weerzin vervullen: “Karel ergert/irriteert mij mateloos.” De werkwoorden zijn allebei overgankelijk en hebben dus een lijdend voorwerp, in dit geval “mij”.
Daarnaast is er het wederkerende werkwoord zich ergeren aan iets of iemand. De betekenis is hetzelfde: “ik erger mij mateloos aan Karel.” Maar nu komt het verschil naar voren, want zich irriteren bestaat niet, en “ik irriteer mij mateloos aan Karel” of “je kunt je er aan blijven irriteren” is dus geen goed Nederlands.
Als u dit stukje een schoolmeesterachtige terechtwijzing vindt, kan ik mij daar wel iets bij voorstellen. Volgende keer weer een interessanter onderwerp!
 

Frans Lisman
(franslisman@gmail.com)

Antrekoo en kipfilee
Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.