Over mij

Achter op Antrekoo en kipfilee staat het volgende over de schrijver:

Frans Lisman (1939) studeerde rechten in Leiden en werkte tot zijn pensionering in personeelsfuncties, eerst bij Akzo Nobel en later bij Shell. Hij ontwikkelde een grote belangstelling voor zorgvuldig formuleren. Hij stelde diverse (gedrags-)codes op, waarvan de Nederlandse Sollicitatiecode de bekendste werd. Met een scherp gevoel voor onlogische of ronduit foutieve ontwikkelingen in de taal verzamelde hij daarvan in de loop der jaren talloze voorbeelden. Sinds 2004 publiceerde hij zijn vondsten en kritische commentaren maandelijks in “Voeksnieuws”, het blad voor Shell-gepensioneerden (oplage 21.000). In zijn analyses en commentaren, die soms ook in het vakblad Onze Taal verschenen, stelt hij dat neerlandici minder bereid moeten zijn om recentelijk gemaakte fouten die nog herstelbaar zijn, onder het mom van “taalontwikkeling” tot goed Nederlands te verklaren.

Peter-Arno Coppen: “Taal is weerbarstig en nodigt uit tot nadenken. Jouw stukjes prikkelen je lezers om dat te doen.”

Wim Daniëls: “Je bent in taalzaken van de harde lijn, maar altijd met hart voor de taal.”

Hans Heestermans: “Je stukjes zetten me aan het denken en dat scherpt de geest.”

Dick Pak: “Wederom een bijzonder geslaagd stukje.”

Riemer Reinsma: “Ze zijn prettig van toon en goed leesbaar.”

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee

Antrekoo en kipfilee is te bestellen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
tel. 026 – 3628959, voor
€ 12,50 excl. verzendkosten, of € 10,- voor een e-reader.